torun.po.gov.pl

:: Odpowiedzą za włamania do automatów.
Wiadomość dodana przez: informatyk (2019-11-06 10:02:05)

W dniu 22 października 2019 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 1241.2019) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko: obywatelowi RP Karolowi G. (l. 32) oraz Yevhenowi K. (l. 34) i Dmytro P. (l.33) – obywatelom Ukrainy, o kradzieże z włamaniem i usiłowania ich popełnienia (art. 279 § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk).

Przedmiotem nieskutecznych zamachów w kwietniu i maju 2019 r. ze strony oskarżonych stały się bankomaty zainstalowane w: Przysieku, Toruniu, Bydgoszczy, Mikołajkach Pomorskich oraz Grudziądzu. Natomiast Karol G. skutecznie okradł dziewięć zasobników na pieniądze zainstalowanych przy automatach z odkurzaczami na samoobsługowych myjniach samochodowych w: Toruniu, Bydgoszczy, Głogowie, Grębocinie i Pigży, uzyskując bilon w różnych kwotach. Nadto, w dn. 14.05.2019 r. w Przysieku, ten sam oskarżony, posiadał zabronioną substancję psychotropową w postaci amfetaminy (art. 62 ust.1 ustawa z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Przesłuchani w charakterze podejrzanych: Karol G., Yevheni K. i Dmytro P. przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Nie byli dotąd karani. W toku śledztwa stosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania (Karol G., Yevheni K.) oraz dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego (Dmytro P.). O sprawstwie i winie oskarżonych rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=968