torun.po.gov.pl

:: Finał śledztwa w sprawie wypadku drogowego na ul. Bema w Toruniu.
Wiadomość dodana przez: informatyk (2019-10-21 14:04:42)

Ostatnio, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 185.2019) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Ewie Cz. (l. 63) o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (art. 177 § 2 kk).

W toku śledztwa ustalono, że oskarżona, 18 stycznia 2019 r., we wczesnych godzinach popołudniowych (ok. godz. 17.56), kierowała samochodem marki Skoda Fabia jadąc ul. Bema. Była trzeźwa. Zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, poruszała się z prędkością większą aniżeli administracyjnie dopuszczalną (50 km/h), albowiem jechała 69 km/h. Nie zachowała szczególnej ostrożności i nie należycie obserwowała innych uczestników ruchu drogowego, co doprowadziło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym prawidłowo przejściu dla pieszych i ich potrącenia. Pierwszy z nich doznał rozległych obrażeń tułowia, kończyn oraz głowy, które doprowadziły do zgonu. Drugi z pieszych doznał złamań kości kończyn dolnych, żeber, zwichnięcia stawu ramiennego prawego, obrażeń łopatki oraz obrażeń twarzoczaszki, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiej długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu. Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynika, że piesi także przyczynili się do zaistnienia wypadku, gdyż obserwując jadącą Skodę mieli możliwość - na zasadzie ograniczonego zaufania, zaniechania wejścia na jezdnię i tym samym uniknięcia potrącenia. Ewa Cz. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i odmówiła składania wyjaśnień. Oskarżona nie była karana. W toku śledztwa stosowano wobec niej środki zapobiegawcze polegające na zakazie kontraktowania się z pokrzywdzonym i świadkiem oraz poręczenie majątkowe w kwocie 3 tys. zł. O sprawstwie i winie oskarżonej rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi jej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Rzecznik Prasowy


adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=965