torun.po.gov.pl

:: Propozycje seksualne składane małoletniej przedmiotem rozpoznania sądu.
Wiadomość dodana przez: informatyk (2019-04-04 10:40:56)

Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu (PR 2 Ds. 19.2018) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko: Mateuszowi W. (l. 20), Karolowi D. (l. 27), Marcinowi L. (l. 29) i Patrykowi S. (l. 23) zarzucając im popełnienie występku z art. 200a § 2 kodeksu karnego. 

­Jak to ustalono w toku śledztwa, oskarżeni wykorzystując systemy informatyczne i sieć telekomunikacyjną, a w szczególności popularne portale społecznościowe oraz komunikatory internetowe składali małoletniej w wieku 11 lat propozycje obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innych czynności seksualnych, zmierzając do realizacji tych propozycji, do których ostatecznie nie doszło. O podejrzanych kontaktach córki z mężczyznami zawiadomiła organy ścigania jej matka. Mateusz W. i Karol D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu twierdząc, że pozostawali w przekonaniu, że pokrzywdzona jest starsza. Marcin L. i Patryk S. przyznali się do po­pełnienia przestępstwa. O winie i sprawstwie oskarżonych orzeknie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2. Ustalenia tej sprawy bezspornie wskazują na potrzebę monitorowania przez Rodziców zachowań ich dzieci przy wykorzystaniu nowych technologii i sposobów komunikacji.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=943