torun.po.gov.pl

:: KOMUNIKAT
Wiadomość dodana przez: informatyk (2019-02-25 07:54:01)

W dniu 20 lutego 2019 roku w prokuraturze Rejonowej w Grudziądzu przedstawiono zarzuty sześciu osobom zatrzymanym przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w dniu 19 lutego 2019 roku w związku z podejrzeniem działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. popełnianie przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W trakcie przeprowadzonych czynności zabezpieczono łącznie 1700 gram brutto różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Krzysztofowi M., Krzysztofowi J., Rafałowi L., Łukaszowi W. oraz Michałowi W. zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym udzielanie odpłatne, w zamian za korzyść majątkową, substancji psychotropowych oraz środków odurzających i uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu, tj. przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, z art. 258 § 3 k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za który grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jednemu z podejrzanych dodatkowo postawiono zarzut posiadania 1700 g różnych narkotyków, tj. czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za który grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wobec pięciu wymienionych wyżej podejrzanych prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora. Sandrze M. przedstawiono natomiast zarzut z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., polegający na przechowywaniu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy i spowodowania uszczuplenia w podatku akcyzowym w wysokości 96.000 zł. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. Wobec Sandry M. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji z obowiązkiem zawiadamiania organu dozorującego o terminie planowanego wyjazdu poza granice powiatu grudziądzkiego oraz powrotu, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50.000 zł.

Prokurator Rejonowy

Agnieszka Reniecka ­
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=935