torun.po.gov.pl

:: Dzień Ofiar Przestępstw
Wiadomość dodana przez: informatyk (2019-02-19 11:43:02)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2019 r. obchodzony będzie Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowany w dniach 18 - 24 lutego 2019 r.

Celem obchodów jest przypominanie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju, wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia oraz ciągłego przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności zawodowej i społecznej z ofiarami przestępstw o tym, że są one bardzo często dotkliwie pokrzywdzone i w związku z tym wymagają szczególnej troski i pomocy. Niezależnie od danych stale dostępnych w zakładce „Pokrzywdzeni” na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu (www.torun.po.gov.pl) oraz możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które w 2019 r. świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl) uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 20 i 21 lutego 2019 r., w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, w ramach opisanych na wstępie obchodów, prokuratorzy, podczas pełnionych dyżurów, będą udzielać osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach. Lista dyżurujących prokuratorów w załączeniu.

Prokurator Okręgowy

Artur Krause

Załączniki
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=931