torun.po.gov.pl

:: Kolejna śmierć na przejściu dla pieszych.
Wiadomość dodana przez: admin (2019-01-24 10:10:29)

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu nadzoruje śledztwo sygn. PR 1 Ds. 185.2019 w sprawie wypadku w dniu 18 stycznia 2019 r. do którego doszło w Toruniu przy ul. Bema.

­Dnia 22 stycznia br. prokurator przedstawił Ewie Cz. (l. 62) zarzut, że w dniu 18 stycznia 2019 r. w Toruniu przy ul. Bema 24, około godz. 17.56, nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Skoda Fabia, wbrew treści art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, nie zachowała szczególnej ostrożności, nienależycie obserwowała drogę i innych uczestników ruchu, przez co nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym: Stanisławowi Sz. i Tomaszowi J. znajdującym się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego potrąciła przechodzących z prawej na lewą stronę jezdni dla kierunku jazdy samochodu ww. pokrzywdzonych, czym spowodowała u Stanisława Sz. obrażenia w postaci m.in. złamania miednicy, rozerwania pęcherza moczowego, urwania prawego podudzia, przerwania rdzenia kręgowego, które to obrażenia spowodowały zgon pokrzywdzonego tego samego dnia w szpitalu, zaś u Tomasza J. obrażenia w postaci m.in. złamania obu kończyn dolnych oraz prawego barku, licznych ran ciętych głowy i wargi tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Ewa Cz. przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Wyjaśniła, że zbyt późno dostrzegła pieszych i nie zdążyła zahamować. Dodała, że trasę, na której znajduje się to przejście dla pieszych doskonale zna bowiem pokonuje ją codziennie. Podkreśliła, że uprawnienia do kierowania samochodem posiada od 1976 r. i nigdy nie była sprawcą wypadku. Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze pod postacią: zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym i świadkiem zdarzenia oraz poręczenie majątkowe w kwocie 3000 zł. Śledztwo jest kontynuowane. Występek spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=927