torun.po.gov.pl

:: Akt oskarżenia w sprawie składowania niebezpiecznych odpadów.
Wiadomość dodana przez: admin (2019-01-08 08:13:23)

Dnia 27 grudnia 2018 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 2 Ds 186.2018) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ś. (l. 55) o przestępstwo z art. 183 § 1 kk w zb. z art. 164 § 1 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony, od bliżej nieustalonego czasu do 5 czerwca 2018 r., w Toruniu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na użytkowanej przez siebie działce położonej przy ul. Okrężnej 11, nie posiadając stosownych zezwoleń, składował w 100 pojemnikach typu Mauzer (poj. 1000 l każdy), 80 blaszanych beczkach (poj. 200 l każda) i workach typu Big Bag (łącznie 10 ton) różnego rodzaju odpady i substancje. Były to: pozostałości lakierów (etery, alkohole), rozpuszczalniki (farb, lakierów, żywic, wykorzystywane w syntezie chemicznej organicznej), pozostałości po farbach, substancje służące do produkcji związków zapachowych, perfum i kosmetyków (estry). Ich przechowywanie w stwierdzonych, nieprawidłowych i nieprzystosowanych do tego celu warunkach, stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo zaistnienia pożaru bądź rozprzestrzenienia się substancji trujących, które to zdarzenie zagrażałoby życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, jak również spowodowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz długotrwałego, znacznego zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych bądź powierzchniowych na dużym obszarze. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław Ś. formalnie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że przyjął odpady od nieznanych mu mężczyzn w zamian za kwotę 1500 zł, ale nie zdawał sobie sprawy, że mogą być one niebezpieczne. Prokurator nie dał wiary tym tłumaczeniom, tym bardziej, że Jarosław Ś. odpowiada za analogiczny czyn przed Sądem Rejonowym w Wąbrzeźnie. Oskarżony był uprzednio karany za czyn z art. 284 § 2 kk. Stosowano wobec niego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 3000 zł, dozór Policji, nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz opuszczania kraju. O winie i sprawstwie oskarżonego orzeknie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski ­
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=924