torun.po.gov.pl

:: Znęcanie się nad psem.
Wiadomość dodana przez: admin (2018-03-12 11:05:56)

Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu nadzoruje postepowanie przygotowawcze w sprawie o sygnaturze PR 1 Ds. 458.2018. Zostało ono zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie złożonym 28 stycznia 2018 r., z którego wynikało, iż 27 stycznia 2018 r. w godzinach 13:00-21:00 Bartosz D. znęcał się nad psem powodując porażenie wiotkie kręgosłupa zwierzęcia.

­Z zeznań świadka wynikało również, że już w okresie poprzedzającym zdarzenie miały miejsce sytuacje, w których Bartosz D. bił psa. W toku dochodzenia odebrano zeznania od osób mogących dysponować informacjami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy, przesłuchano lekarza weterynarii, która potwierdziła, że stwierdziła u psa porażenie wiotkie kończyn tylnych oraz przesunięcie żuchwy, co wskazuje na kopnięcie psa lub uderzenie od góry albo rzucenie nim, natomiast brak charakterystycznych obrażeń – otarć, neguje potrącenie psa przez pojazd. Nadto zabezpieczono dokumentację medyczną z leczenia zwierzęcia. Dodatkowo, uzyskano opinię kolejnego lekarza weterynarii, zootechnika – biegłego sądowego, który bazując na materiale zebranym w aktach sprawy stwierdził, że obrażenia stwierdzone u psa mogły powstać w okolicznościach podawanych przez zawiadamiającą. Opinię tę uzupełniono drogą przesłuchania biegłego. Bartosz D. podejrzany jest aktualnie o to, że 27 stycznia 2018 r. w godz. 13:00-21:00 w Chełmży, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad zwierzęciem, tj. psem rasy mieszaniec w ten sposób, iż używając nieustalonego narzędzia uderzał psa po ciele, czym spowodował u niego obrażenia w postaci przerwania rdzenia kręgowego, doprowadzając do niedowładu obu łap tylnych oraz uszkodzenia żuchwy, skutkujące jej przesunięciem, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.Wielokrotnie podejmowane przez funkcjonariuszy Policji próby wykonania czynności z podejrzanym oraz sprawdzenia potencjalnych miejsc jego pobytu okazały się bezskuteczne. Wobec ukrywania się podejrzanego oraz bezskuteczności poszukiwań operacyjnych, prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 14 dni, celem zarządzenia poszukiwań. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego 28 lutego 2018 r, zaś prokurator zarządził poszukiwania listem gończym 1 marca br. 9 marca 2017 r. Bartosz D. został zatrzymany i osadzony w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon. Czynności procesowe z jego udziałem zostaną wykonane w możliwie najszybszym terminie. Ich termin zostanie ustalony jutro.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=872