torun.po.gov.pl

:: KOMUNIKAT
Wiadomość dodana przez: informatyk (2013-02-13 09:44:29)

W dniach 25 lutego – 1 marca 2013 roku obchodzony będzie po raz kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Obchody tegoroczne odbędą się pod hasłem „Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa”.


W ramach obchodów zorganizowane zostaną – we wszystkich prokuraturach okręgu toruńskiego – dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatnie informacje o przysługujących osobom pokrzywdzonym uprawnieniach. W ramach akcji prokuratorzy będą ponadto dyżurować w siedzibach Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem: OPOPP Stowarzyszeniu „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu ul. Brzozowa 9 oraz Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Chełmnie ul. Kamionki 3.
W związku z powyższym, Prokuratura Okręgowa w Toruniu uprzejmie informuje, że w dniach 25 – 28 lutego 2013 roku oraz w dniu 1 marca 2013 roku w godzinach 7.30 – 15.30, zaś w dniu 26 lutego 2013 roku w godzinach 8.00 – 17.00 dyżury będą pełnione w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 45, zaś bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą wyznaczeni prokuratorzy.
W tym samym czasie, tego samego rodzaju porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą prokuratorzy z podległych Prokuraturze Okręgowej w Toruniu prokuratur rejonowych:
  • w Brodnicy ul. Wiejska 4
  • w Chełmnie ul. Krótka 1a
  • w Golubiu – Dobrzyniu Pl. 1000 – lecia 25c
  • w Grudziądzu ul. Legionów 46
  • Toruń Centrum – Zachód w Toruniu ul. Grudziądzka 45
  • Toruń – Wschód w Toruniu ul. Grudziądzka 47
  • w Wąbrzeźnie ul. Wolności 21.
Tradycyjnie już, zachęcam przedstawicieli prasy, radia i telewizji do popularyzacji idei „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Rzecznik Prasowy
Artur Krause
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=502