torun.po.gov.pl

:: RODO
Artykuł dodany przez: admin (2018-05-30 14:10:51)

Zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 57/18 Prokuratora Okręgowego w Toruniu z 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia w prokuraturach okręgu toruńskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (PO IV WOS 021.58.2018) informuję się, że Prokuratura Okręgowa w Toruniu nie przyjmuje dokumentów CV bez ogłoszenia informacji o naborze na wolne stanowisko pracy. W przypadku nadesłania takich dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej zostaną one (odpowiednio) zniszczone lub trwale usunięte z nośnika. Szczegółowe zasady postępowania zawarto w przywołanym Zarządzeniu Nr 57/18 dostępnym do wglądu w zakładce „Interesanci”.


adres tego artykułu: www.torun.po.gov.pl/articles.php?id=48