torun.po.gov.pl

:: Golub-Dobrzyń
Artykuł dodany przez: admin (2007-09-11 21:56:20)


Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu

Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
p.o. Prokuratora Rejonowego Bartosz Wieczorek
56 683 33 61

Z-ca Prokuratora Rejonowego
56 683 23 77

Kierownik Sekretariatu Grażyna Kowalczyk
56 683 23 77
56 683 23 77

87-400 Golub-Dobrzyń ul. 1000-lecia 25c
tel. centrala 56 683 23 77
fax 56 683 23 77

poczta elektroniczna: golub-dobrzyn@torun.po.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek : 730 1530

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 900 do 1500, a każdy poniedziałek od 900 do 1800.

­ Adres skrzynki ePuap - /l0ga673xbt/SkrytkaESP­
adres tego artykułu: www.torun.po.gov.pl/articles.php?id=16