torun.po.gov.pl

:: Grudziądz
Artykuł dodany przez: admin (2007-09-09 20:18:25)

­­

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
Prokurator Rejonowy Agnieszka Reniecka 56 644 60 20
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego Magdalena Chodyna
56 644 60 20
Kierownik Sekretariatu Joanna Sołtysiak 56 644 60 20
56 644 60 19
­

86-300 Grudziądz ul. Legionów 46
tel. centrala 56 644 60 22
fax 56 644 60 11

poczta elektroniczna: grudziadz@torun.po.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek : 730 1530

W Prokuraturze Rejonowej w Grudziądzu w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, a w każdy poniedziałek od 9:00 do 16:00.

Zarządzenie Nr 23 /16 Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

­ Adres skrzynki ePuap - /155j8ymslj­/SkrytkaESP­­

­­


adres tego artykułu: www.torun.po.gov.pl/articles.php?id=13