torun.po.gov.pl

:: Struktura organizacyjna
Artykuł dodany przez: admin (2007-09-08 19:43:27)

W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

   1) Wydział I Śledczy

   2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

   3) Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Sądowy i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz; 

   4) Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;

   5) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

   6) Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

   7) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

   8) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

   9) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

    Szczegółowy rozkład zadań komórek organizacyjnych
    adres tego artykułu: www.torun.po.gov.pl/articles.php?id=10