ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Roboty budowlane w obiekcie przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu.
Roboty budowlane w ramach zadania remontowego realizowanego w obiekcie przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu, pn. "Remont budynku PO w Toruniu oraz PR Toruń Centrum-Zachód w Toruniu".
przetargi | 13.07.2018 więcej... |
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działek: nr 420/44, nr 420/33 i nr 420/35 przy ul. Biskupiej 18 w Chełmnie i wykonania remontu budynków na nich usytuowanych wraz z uzyskaniem stosownych opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
przetargi | 03.07.2018 więcej... |
Usługi ochrony osób i mienia dla Prokuratury Okręgowej w Toruniu i podległych prokuratur rejonowych
Nazwa zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia dla Prokuratury Okręgowej w Toruniu i podległych prokuratur rejonowych.
przetargi | 29.06.2018 więcej... |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.
przetargi | 13.03.2018 więcej... |

strony: [1] [archiwum działu]
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2018 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.