ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego
PO III F 200.3.2016

Prokuratura Okręgowa w Toruniu informuje o sprzedaży, zgodnie z § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone
są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761 z późn. zm.), zużytych składników majątku ruchomego wyszczególnionych w załączniku.
informatyk | 15.06.2016 więcej... |
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM
­VII 200/3/15

Prokuratura Okręgowa w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) sprzedaje w trybie II przetargu publicznego samochód marki Renault Megane Classic.
informatyk | 21.05.2015 więcej... |
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
Prokuratura Okręgowa w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczow­ymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) sprzedaje w trybie przetargu publicznego samochód marki Renault Megane Classic.
informatyk | 17.04.2015 więcej... |
Komunikat - przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu
­­

Informuje się, że stosownie do zapisu Zarządzenia Nr 7/15 Prokuratora Okręgowego w Toruniu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, a w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 18:00.

Przyjęcia interesantów przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępce w sprawie skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Okręgowego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora. O terminie przyjęcia powiadomi się interesanta.

informatyk | 21.01.2015 więcej... |
Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego

Prokuratura Okręgowa w Toruniu informuje o sprzedaży zgodnie z § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) zużytych składników majątku ruchomego wyszczególnionych w załączniku.

Załącznik - ­pobier­z (pdf)

informatyk | 05.12.2014 |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [archiwum działu]
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.