ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Podsłuch dla celów prywatnych.
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds. 2592.2018) skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Mariuszowi J. (l. 56) w związku z popełnieniem występku z art. 267 § 3 i 4 kk.

W toku dochodzenia ustalono, że oskarżony, w kwietniu 2018 r., w Toruniu, w czasie procedowania przez Sąd Okręgowy w Toruniu o rozwiązanie jego małżeństwa przez rozwód, wielokrotnie nagrał telefoniczne rozmowy swojej żony z innym mężczyzną. Wykorzystał w tym celu pamięć typu flash z możliwością nagrywania. Następnie, uzyskane w ten sposób nagrania, jako istotne dla sprawy rozwodowej przedstawił w sądzie jako dowód na rozkład pożycia małżeńskiego. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że pendrive za pierwszym razem pozostawił w  mieszkaniu zajmowanym przez żonę przypadkowo, a potem już postanowił nagrywać dalej. Jako, że spełnione zostały warunki formalne i materialne do wystąpienia z tego rodzaju postulatem procesowym prokurator wniósł o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres 1 roku próby, zobowiązanie do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł oraz obciążenie go kosztami i opłatami w sprawie. W kwestii zasadności wniosku wypowie się Sąd Rejonowy w Toruniu. Przy okazji tej sprawy warto przytoczyć tezy z Postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (III KK 265/15, OSNKW 2016/8/54), a mianowicie:

1. „Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 kk

2. Artykuł 267 § 3 kk zapewnia ochronę wypowiedzi uczestników rozmowy, jeżeli co najmniej w sposób dorozumiany nadały im poufny charakter, przy czym, bez znaczenia są tu intencje, jakie zadecydowały o takim statusie wypowiedzi. Innymi słowy, o poufnym charakterze informacji przesądza co do zasady nie tyle treść przekazu, co raczej wola osób biorących udział w spotkaniu, a więc element subiektywny; instalowanie urządzenia służącego do rejestracji obrazu lub dźwięku w celu przechwycenia informacji o przebiegu takiej rozmowy jest siłą rzeczy niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, którego znamiona opisane są w art. 267 § 3 kk

3. Urządzeniem, o którym mowa w art. 267 § 3 kk, jest każde urządzenie służące do utrwalania obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie typu analogowego lub cyfrowego...”.

­ Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski­

admin | 18.12.2018 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.