ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Wspinaczka bez właściwego zabezpieczenia.
Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód w Toruniu skierowała wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego przeciwko Miłoszowi B. (l. 17) w sprawie o sygnaturze PR 1 Ds. 2750.2017.

Prokurator zarzucił wymienionemu, że 28 października 2017 r., w Toruniu, w jednym z miejsc sztucznie stworzonych do wspinaczki, pełniąc obowiązki animatora, stąd będąc zobowiązanym do opieki nad wspinającymi się, a więc narażonymi na niebezpieczeństwo, nieumyślnie naraził małoletnią L.W. na wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że nie zabezpieczył jej liną asekuracyjną podczas wspinaczki na ściance. Małoletnia odpadła od ścianki, spadła na posadzkę doznając stłuczeń okolicy lędźwiowo – krzyżowej prawej oraz stopy lewej, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7, w rozumieniu Kodeksu karnego. Zachowaniem swoim Miłosz B. wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 160 § 2 i § 3 kk i art. 157 § 2 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, zagrożonego kara pozbawienia wolności do 1 roku lub karami wolnościowymi (grzywna, ograniczenie wolności). Prokurator uznając, że zaistniały okoliczności faktyczne i warunki prawne do umorzenia postępowania karnego, wykreował wniosek postulując wyznaczenie okresu próby w wymiarze 1 roku oraz zobowiązanie Miłosza B. do zadośćuczynienia pokrzywdzonej za doznaną krzywdę poprzez zapłatę kwoty 500 zł. O zasadności wniosku rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski

admin | 03.04.2018 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2018 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.