Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Oskarżeni o przestępstwa metodą „na policjanta” na szkodę seniorów.

24 września 2020

W dniu 22 września 2020 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu (sygn. akt PO I Ds 51.2019) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko: Mariuszowi Sz. i Pawłowi M. (obaj lat 26) zarzucając im popełnienie przestępstw z art. 227 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz w zw. z art. 65 § 1 kk. 

W toku śledztwa ustalono, że Mariusz Sz. i Paweł M., ten pierwszy - w okresie od 6.06.2019 r. do 30.07.2019 r., a drugi w okresie od 6.06.2019 r. do 12.07.2019 r., w: Pińczowie, Środzie Wlkp., Olsztynie, Opolu, Krakowie, Strzelinie, Górznie, Poznaniu, Kaliszu, Brodnicy, Puławach, Katowicach, Krakowie i Bolesławcu, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, zgodnie z ustalonym podziałem ról, poprzez nawiązywanie połączeń z osobami dysponującymi numerami telefonów stacjonarnych, podawanie się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wykonujących działania polegające na rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w sektorze bankowym, w których zagrożone są pieniądze zdeponowane w bankach oraz inne posiadane mienie, doprowadzili pokrzywdzonych seniorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 423.000 zł oraz usiłowali ich doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 179.710,27 zł (Mariusz Sz.), zaś Paweł M. odpowiednio w kwotach 329.800 zł (dokonanie) oraz 174.020,32 zł (usiłowanie) w ten sposób, że nakłonili ich do pobrania pieniędzy z kont bankowych bądź środków przechowywanych w miejscach zamieszkania (pieniądze polskie, dolary amerykańskie, biżuteria) i dobrowolnego przekazania ich rzekomym funkcjonariuszom dla celów dowodowych (wykonania zdjęć, pobrania odcisków palców itd.). W części przypadków siłą wyszarpnęli pieniądze i zbiegli. Działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Obaj oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. O ich winie i sprawstwie rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Toruniu. W toku śledztwa Mariusz Sz. był tymczasowo aresztowany, wobec Pawła M. stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze pod postacią poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Wobec obu zastosowano ponadto zabezpieczenie majątkowe na poczet przyszłych kar.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski