Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Komunikat

7 lutego 2020

Prokuratura Okręgowa w Toruniu nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Toruniu śledztwo o sygnaturze PO I Ds 8.2020  dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kontrahentów Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” Sp. z o. o. z siedzibą w Cichoradzu.

Do chwili obecnej, do organów ścigania zgłosiło się 86 osób i podmiotów gospodarczych - pokrzywdzonych w niniejszej sprawie. Mając na uwadze konieczność ustalenia wszystkich istotnych okoliczności niezbędnych do wyjaśnienia w śledztwie informuję, że pokrzywdzeni mogą - z własnej inicjatywy nadsyłać na adres Prokuratury Okręgowej w Toruniu (ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń) lub składać w biurze podawczym z każdorazowym powołaniem na sygnaturę sprawy (PO I Ds 8.2020) pisemne  zawiadomienia o popełnionych na ich szkodę czynach zabronionych wraz z danymi teleadresowymi i ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań.