Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2020 r. obchodzony będzieDzień Ofiar Przestępstw oraz w okresie do 21 do 28 lutego 2020 r. związany z nimTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Celem obchodów jest przypominanie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju, wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia oraz ciągłego przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności zawodowej i społecznej z ofiarami przestępstw o tym, że są one bardzo często dotkliwie pokrzywdzone i w związku z tym wymagają szczególnej troski i pomocy. Niezależnie od danych stale dostępnych w zakładce „Pokrzywdzeni” na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu (www.torun.po.gov.pl) oraz możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które w 2020 r. świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl) uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 21 - 28 lutego 2020 r., w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, w ramach opisanych na wstępie obchodów, prokuratorzy, asesorzy, asystenci, podczas pełnionych dyżurów, będą udzielać osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach. Lista dyżurujących prokuratorów w załączeniu.

Prokurator Okręgowy
Artur Krause